Łatwy link do strony użytkownika [KO3.2]

W serwisach społecznościowych, ale i nie tylko ważny jest adres strony do profilu użytkownika. Standardowo w kohanie routing wygląda tak: example.com/kontroler/akcja/parametr Chyba łatwiej zamiast: example.com/user/index/mariusz lub podobnych, zapamiętać: example.com/mariusz Stosując pewne mechanizmy możemy wczytywać kontroler user w miejsce nicku, a następnie uzyskiwać dostęp do akcji: example.com/mariusz/akcja Niesie to...

Więcej