content top

Walidacja ORM [KO3.2]

Walidacja ORM [KO3.2]

W tym wpisie chciałbym pokazać jak można używać walidacji ORM do walidowania wprowadzanych treści w formularzu. Załóżmy, że mamy tabelę z artykułami, w której są takie pola jak tytuł, treść, status, data, data modyfikacji, nota. Pole tytuł powinno zawierać 10-100 znaków, pole treść 20-2000 w którym dodatkowo powinny być usuwane znaczniki html, potrójne białe znaki i wielokrotnie powtarzające się znaki, pole...

Więcej

Logowanie z Auth

Logowanie z Auth

Moduł Auth służy do autoryzacji (logowania) użytkowników w systemie. Postaram się w możliwie najkrótszy sposób wyjaśnić jak zacząć go używać. Aby z niego korzystać należy wykonać kilka czynności: 1. W /application/bootstrap.php włączyć moduły: - Auth - Database (jeśli chcemy przechowywać użytkowników w bazie) - ORM (jeśli chcemy przechowywać użytkowników w bazie) Jeśli tworzymy jakąś małą stronę, np....

Więcej

Połączenie z bazą – ORM

Połączenie z bazą – ORM

Na prostym przykładzie pokażę jak używać modułu ORM do pobierania danych z bazy. Będzie to prosta baza zawierająca w jednej tabeli użytkowników, a w drugiej ich artykuły. Na początku o wymaganiach: 1. Nazwy tabel należy podawać w języku angielskim w liczbie mnogiej, np. users, articles. 2. Nazwy pól powinny być w liczbie pojedynczej, np. name, password, id. 3. Do połączenia tabel używamy relacji, np. jeden do wielu...

Więcej
content top