Instalacja Kohany

Instalacja to chyba za dużo powiedziane. Pokrótce: aby rozpocząć pracę z frameworkiem wystarczy rozpakować archiwum ściągnięte ze strony i odpowiednio skonfigurować. Przebieg ‚instalacji’: 1. Pobieramy aktualną wersję 2. Przechodzimy do katalogu z którego czyta apache (np. /srv/www/htdocs) 3. Rozpakowujemy archiwum bezpośrednio do katalogu – pliki i foldery z folderu kohana prznosimy bezpośrednio do katalogu...

Więcej