Własne strony błędów [KO3.2]

Co to są strony błędów? Wyświetla je serwer gdy wystąpi jakiś błąd, na przykład:
- błąd 404 – strona nie zostanie znaleziona (wpisano zły link)
- błąd 500 – wewnętrzny błąd serwera
- itp.

Standardowo po wpisaniu złego linku wyświetlają się błędy Kohany (można je wyłączyć, ale wtedy pusta strona się wyświetli).
W tym wpisie pokażę, jak wykonać własne strony błędów, które zawierać będą nasze komunikaty.

Na początku zmodyfikujemy, aplikację tak, aby strony błędów wyświetlały się w wersji produkcyjnej, a w wersji developerskiej wyświetlane były normalne błędy kohany. Dodatkowo w produkcyjnej będzie włączony caching, a w developerskiej profile (wyświetlanie statystyk) w stopce .

To z jakim środowiskiem mamy do czynienia umieszczamy w pliku .htaccess (wymagany moduł env apache, można również przechowywać w bootstrapie). Do .htaccess na końcu dodajemy

# Set environment 
SetEnv KOHANA_ENV "production"
#

Jeśli tworzymy aplikację (na localhost) production zmieniamy na development

Modyfikujemy /application/bootstrap.php

Kohana::init(array(
  'base_url'  => '/',
  'errors' => TRUE,
  'index_file' => FALSE,
  'profile'    => (Kohana::$environment == Kohana::DEVELOPMENT), 
  'caching'    => (Kohana::$environment == Kohana::PRODUCTION) 
));

Ze wcześniejszych wpisów wiemy już co znaczy base_url i index_file.

'errors' => TRUE, 

Oznacza, że błędy będą wyświetlane.

'profile' => (Kohana::$environment == Kohana::DEVELOPMENT),

Oznacza, że profile zostanie włączony jak środowisko będzie developerskie.

'caching' => (Kohana::$environment == Kohana::PRODUCTION),

Oznacza, że cachowanie zostanie włączone na wersji produkcyjnej.

W szablonie naszej aplikacji możemy dodać do stopki statystyki

<?php if(Kohana::$environment == Kohana::DEVELOPMENT ) echo View::factory('profiler/stats')?>

Spowoduje to wyświetlenie statystyk w środowisku developerskim.

Przejdźmy teraz do części odpowiedzialnej za wyświetlanie błędów – nadpiszemy klasę Exception.
Tworzymy plik exception.php w folderze /application/classes/kohana/

/application/classes/kohana/exception.php »

<?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.');

class Kohana_Exception extends Kohana_Kohana_Exception
{
  public static function handler(Exception $e)
  {
    if (Kohana::$environment === Kohana::DEVELOPMENT) 
    { 
      parent::handler($e); 
    } 
    else 
    { 
      Kohana::$log->add(Log::ERROR, Kohana_Exception::text($e)); 
      switch (get_class($e))
      {
        case 'HTTP_Exception_404':
          $response = new Response;
          $response->status(404);
          $view = View::factory('error/template')
              ->bind('title',$title)
              ->bind('content',$content);
          
          $view->description = 'Błąd 404 - Nie znaleziono żądanej strony.';
          $url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
          $view->styles = array('media/css/error_style.css' => 'screen');
          $view->scripts = array();
          
          $title = 'Błąd 404 - Nie znaleziono żądanej strony.';
          $content='<p>Bardzo przepraszamy - podana strona '.HTML::anchor($url, $url, array('rel'=>'nofollow')).' nie została odnaleziona.</p>'.
          '<p>Być może kliknięto nieważny link lub źle wprowadzono adres. W niektórych adresach internetowych rozróżniane są wielkie i małe litery.</p>'.
          '<p class="box_yellow pad5">Jeśli błąd pojawił się po kliknięciu w link, będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego problemu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o '.HTML::anchor('/contact', 'kontakt').' z biurem obsługi klienta.</p>';
          
          echo $response->body($view)->send_headers()->body();
          return TRUE;
          break;
        
        case 'HTTP_Exception_500':
          $response = new Response;
          $response->status(500);
          $view = View::factory('error/template')
              ->bind('title',$title)
              ->bind('content',$content);
          
          $view->description = 'Błąd 500 - Wewnętrzny błąd serwera.';
          $view->styles = array('media/css/error_style.css' => 'screen');
          $view->scripts = array();
          
          $title = 'Błąd 500 - Wewnętrzny błąd serwera.';
          $content='<p>Wystąpił błąd podczas realizacji Twojego żądania. Możesz spróbować wykonać następujące czynności: </p>'.
          '<ul><li>Odświeżyć stronę.</li><li>Wróć do poprzedniej strony.</li></ul>'.
          '<p class="box_yellow pad5">Jeśli komunikat pojawi się ponownie, będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego problemu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o '.HTML::anchor('/contact', 'kontakt').' z biurem obsługi klienta.</p>';
          
          echo $response->body($view)->send_headers()->body();
          return TRUE;
          break;
        
        default:
          $response = new Response;
          $response->status($e->getCode());
          $view = View::factory('error/template')
              ->bind('title',$title)
              ->bind('content',$content);
          
          $view->description = $e->getMessage();
          $view->styles = array('media/css/error_style.css' => 'screen');
          $view->scripts = array();
          
          $title = $e->getMessage();
          $content='<p>Wystąpił błąd '.$e->getCode().' podczas realizacji Twojego żądania. Możesz spróbować wykonać następujące czynności: </p>'.
          '<ul><li>Odświeżyć stronę.</li><li>Wróć do poprzedniej strony.</li></ul>'.
          '<p class="box_yellow pad5">Jeśli komunikat pojawi się ponownie, będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego problemu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o '.HTML::anchor('/contact', 'kontakt').' z biurem obsługi klienta.</p>';
          
          echo $response->body($view)->send_headers()->body();
          return TRUE;
          break;
      }
    }
    
    
    
  }
}

Nadpisujemy w tym momencie funkcję handler() klasy Exception Kohany. W przypadku, gdy działamy na wersji developerskiej, zostają wyświetlone standardowe błędy Kohany.

if (Kohana::$environment === Kohana::DEVELOPMENT) 
{ 
  parent::handler($e); 
} 

W innym razie zostają zapisane błędy w folderze logs i wyświetlone nasze strony błędów.

else 
{ 
  Kohana::$log->add(Log::ERROR, Kohana_Exception::text($e)); 
  switch (get_class($e))
  {

Przyglądnijmy się sekcji case HTTP_Exeption_404. Najpierw tworzymy odpowiedź (wysyłamy ją na końcu)

$response = new Response;

Następnie przesyłamy do niej kod błędu i widok (deklarujemy zmienne przez referencję)

$response->status(404);
$view = View::factory('error/template')
  ->bind('title',$title)
  ->bind('content',$content);

Przesyłamy także w sposób tradycyjny zmienne zawierające opis, style i skrypty

$view->description = 'Błąd 404 - Nie znaleziono żądanej strony.';
$url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$view->styles = array('media/css/userpage_new.css' => 'screen');
$view->scripts = array();

Przypisujemy do zmiennych title i content zawartość (zostaną wysłane do widoku)

$title = 'Błąd 404 - Nie znaleziono żądanej strony.';
$content='<p>Bardzo przepraszamy - podana strona '.HTML::anchor($url, $url, array('rel'=>'nofollow')).' nie została odnaleziona.</p>'.
'<p>Być może kliknięto nieważny link lub źle wprowadzono adres. W niektórych adresach internetowych rozróżniane są wielkie i małe litery.</p>'.
'<p class="box_yellow pad5">Jeśli błąd pojawił się po kliknięciu w link, będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego problemu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o '.HTML::anchor('/contact', 'kontakt').' z biurem obsługi klienta.</p>';

Na końcu wyświetlamy stronę z błędami, zwrazamy TRUE i kończymy case.

echo $response->body($view)->send_headers()->body();
return TRUE;
break;

Widok template zawierający szablon błędów należy umieścić w /application/views/error/

/application/views/error/template.php »

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="description" content="<?php echo $description?>" />
    <title><?php echo $title?>' | example.com</title>
    <?php foreach ($styles as $file => $type) echo HTML::style($file, array('media' => $type)), "n" ?>
    <?php foreach ($scripts as $file) echo HTML::script($file), "n" ?>
    <link rel="shortcut icon" href="/media/img/favicon.ico" type="image/x-icon" />
  </head>
  <body>
    <div class="w600 mrg40t">
      <h1><a href="/" target="_parent"><?php echo HTML::image('media/img/logo.png', array('alt'=>'example.com'))?></a></h1>
      <h2 class="in_w box_green pad5"><?php echo $title?></h2>
      <div class="in_w box_white mrg-1t pad5 ofh">
        <?php echo $content?>
      </div>
      <div class="mrg5t">Copyright &copy; <?php echo date('Y')?> <?php echo HTML::anchor('/', 'example.com')?>. All Rights Reserved.</div>
    </div>
  </body>
</html>

Zawiera on szablon strony, na której znajdują się błędy. Możemy stworzyć dowolną stronę, zawierającą informacje (w zależności od błędu), a także oryginalne obrazki i skrypty.

Style umieszczamy w /media/css/ Przykładowy plik poniżej

/media/css/error_style.css »

root {
  display: block;
}

html, body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family:tahoma,verdana,arial,sans-serif;

  font-size:11px;
  line-height: 1.3;
  color: #333333;
}
img {border: 0;}
p {margin-top: 0}
h1 { margin: 0px; font-size:22px;}
h2 { margin: 0px; font-size:18px; }
.w600{margin: 0px auto;width: 600px;}
.mrg40t{margin-top: 40px}
.in_w{
  float: none;
  left: auto;
  width: auto;
}
.box_white{background-color: #fff;border: 1px solid #b3b3b3;}
.box_green{background-color: #e0ffd7;border:1px solid #8ec159;}
.box_yellow{background-color: #fff9d7;border:1px solid #e2c822;}
.mrg-1t{margin-top: -1px;}
.pad5{padding: 5px;}
.mrg5t{margin-top: 5px;} 
.ofh{overflow: hidden}

To wszystko. Jeśli w .htaccess ustawimy na development to błędy będą standardowe (dodatkowo w stopce profile). Jeśli ustawimy production będziemy mieli własne strony błędów (dodatkowo caching).

W switch/case można porobić osobne widoki dla błędów (w tym przykładzie wszystko działa na jednym widoku).

10 Odpowiedzi :“Własne strony błędów [KO3.2]”

 1. tojach napisał:

  Dzięki, napewno sie przyda w dopieszczaniu stron :)

 2. Moim zdaniem bardzo niefajne jest, że wrzucasz tekst, który powinien być w widoku do kontrolera. Tym bardziej, że jest to tekst zawierający kod HTML, czyli śmietniczysz panie :P

  Wygodniej byłoby utworzyć sobie cztery pliki:

  – errors/403.php
  – errors/404.php
  – errors/500.php
  – errors/default.php

  W tym momencie każdy z nich zawiera wygląd strony typowy dla danego błędu (a to nie zawsze musi się pokrywać). Default byłby w tym momencie catch-all w razie wystąpienia bardziej egzotycznych błędów jak choćby HTTP 418 ;)

  • Mariusz napisał:

   Zacytuję siebie :)

   W switch/case można porobić osobne widoki dla błędów (w tym przykładzie wszystko działa na jednym widoku).

   Oczywiście można porobić osobne widoki i tylko wczytywać widoki w case.

 3. Czy aby na pewno obsługuje K3.2? Kohana ignoruje klasę exception (niezaleznie od ustalonego srodowiska wyświetla ładną stronę błedy z K.).

 4. DZIEKUJE :)

 5. Rafał napisał:

  OK, a jak wykorzystać przy tym własny template i podpiąć strony błędów jako widoki?

  • Mariusz napisał:

   Jeśli chcesz wczytać widok template.php, a do niego pod zmienną content podwidok 404.php z folderu /views/error/, to np. tak:

   $view = View::factory('error/template')
     ->set('content', View::factory('error/404'));
   

   Czyli case dla 404:

   case 'HTTP_Exception_404':
     $response = new Response;
     $response->status(404);
   
     $view = View::factory('error/template')
       ->set('content', View::factory('error/404'));
   
     echo $response->body($view)->send_headers()->body();
     return TRUE;
   break;
   

Dodaj komentarz

Dodając kod PHP używaj tagów: [php][/php]

*